Toimitusehdot

Toimitusehdot

Päivitetty 9.8.2022

Yleistä

Vestelli on verkkokauppa, jossa tuotteiden myyjänä on Vestelli Oy (y-tunnus 2364009-4 Tonttukaari 9, 10160 Degerby). Asiakkaiden ja Vestellin välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja muilta osin kuluttaja-asiakkaiden kanssa Suomen kuluttajalainsäädäntöä ja yritysasiakkaiden kanssa Suomen kauppalakia.

Vestelli ei vastaa sellaisesta tuotteen virheellisyydestä, toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu Vestellin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (ylivoimainen este). Tällaisessakin tilanteessa Vestelli pyrkii palvelemaan asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla ja ilmoittaa asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

Vestellilla on oikeus päivittää näitä ehtoja harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ovat luettavissa Vestelli.fi-sivustolla.

Riitojen ratkaisu

Mikäli osapuolten välille syntyy kaupasta tai näistä sopimusehdoista erimielisyyttä, osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovinnolliseen neuvottelutulokseen, erimielisyys ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi kuitenkin viedä riidan kotipaikkansa yleisen alioikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Asian saattamiseksi vireille kuluttajariitalautakuntaan, tulee kuluttaja-asiakkaan ottaa yhteys kuluttajaneuvontaan.

Tuotteen tilaaminen

Asiakkaan tulee tutustua huolellisesti tuotteiden tuotetietoihin ennen tilaamista. Kaikki tuotteeseen liittyvät tiedot löytyvät verkkokaupasta tuotteen tuotekortilta. Vestelli varaa oikeuden rajoittaa tarjoustuotteiden asiakaskohtaista ostomäärää.

Asiakasta sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksen verkkokaupasta. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan tilauksensa sisältö huolellisesti ennen tilauksen vahvistamista, sopimusehtojen hyväksymistä ja maksamista. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että tilaukseen liittyy maksuvelvollisuus.

Tilauksen voi tehdä myös myymälässä ja myyntipalvelun kautta. Tässä tapauksessa myyjä kirjaa tilattavat tuotteet suoraan järjestelmään ja maksu suoritetaan myyjän ja asiakkaan sopimalla maksutavalla. Asiakasta sitova tilaus syntyy, kun asiakas hyväksyy myyjän esittämät tuotteet ja hinnat.

Vestelli lähettää asiakkaalle tilausvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa, että tilausvahvistus vastaa sisällöltään tilausta.

Vestelliilla on oikeus olla hyväksymättä tilausta. Vestelli saattaa olla hyväksymättä tilausta esimerkiksi sen vuoksi, ettei tuotetta tai sitä korvaavaa tuotetta ole enää saatavilla.

Asioidessaan Vestellissa asiakkaan tulee aina antaa itsestään oikeat ja täydelliset tiedot. Vaadittavia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, postiosoite sekä erikseen toimitusosoite, mikäli tuotteet toimitetaan eri osoitteeseen. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Mittatilaustuotteet

Vestellissa on myynnissä asiakkaan tilauksen perusteella määrämittaan katkaistavia tai leikattavia tuotteita. Vestelli ei vastaa asiakkaan valinnoissa mahdollisesti tekemistä virheistä. Asiakkaan tulee tarkistaa aina tilauksesta saamansa tilausvahvistus. Mikäli asiakas haluaa tehdä muutoksia mittatilaustuotteeseen siinä vaiheessa, kun asiakas on jo hyväksynyt tilauksen tai tuote on jo valmistuksessa, voivat kyseiset muutokset nostaa annettua hintaa tai olla mahdottomia toteuttaa tuotantoteknisistä syistä ja asiakas joutua tilaamaan uuden tuotteen. Mahdollisista tilaamisen jälkeen tapahtuvista muutoksista tulevat lisäkustannukset veloitetaan asiakkaalta. Mittatilaustuotteilla ei ole palautusoikeutta.
Hinnat ja maksaminen
Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitetun ajan. Tuotteet veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan, ostoskorista ja tilausvahvistuksesta ilmenevän hinnan perusteella.

Jos verkkokaupassa ilmoitetussa hinnassa on ollut virhe, ei hinta sido Vestelliä. Selvissä hintavirhetapauksissa Vestelli voi vedota erehdykseen, mikäli kyseessä on ollut niin ilmeinen virhe, että asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää virheen olemassaolo. Vestelli pidättää oikeuden tilauksen perumiseen ilmeisissä tuote- tai hintavirhetapauksissa.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimitus- ja käsittelykuluja, vaan ne ilmoitetaan erikseen sekä välittömästi tilauksen yhteydessä että tilauksesta asiakkaalle lähetettävässä tilausvahvistuksessa.

Vestelli voi toisinaan tarjota asiakkaidensa käyttöön erilaisia alennuskoodeja. Alennuskoodeilla saa lähtökohtaisesti alennuksen vain tuotteista, ei toimituskuluista. Alennuskoodeihin voi liittyä tuotekohtaisia rajoituksia. Asiakas voi pääsääntöisesti käyttää samaa alennuskoodia vain kerran. Alennuksen saamiseksi alennuskoodin tulee olla voimassa tilauksen tekohetkellä ja se tulee rekisteröidä tilauksen yhteydessä. Alennusta ei voi aktivoida tilaukseen jälkikäteen. Yhteen tilaukseen voi käyttää vain yhden alennuskoodin. Jos tuotteita palautetaan, alennuskoodin ehtojen täyttymisedellytykset tarkistetaan.

Tilaus maksetaan kokonaisuudessaan tilausprosessin lopussa käytettävissä olevilla maksutavoilla. Maksutapahtuman tultua hyväksytyksi asiakkaan tilaus lähtee verkkokaupasta Vestellin käsittelyvaiheeseen. Maksun välittämisessä käytetään SSL-salattua tietoliikenneyhteyttä, jolloin maksaminen ja asiakkaan tiedot on suojattu alalla yleisesti tietoturvalliseksi katsotulla tavalla.

Mikäli asiakkaalla ei ole käytettävissään mitään ilmoitetuista maksutavoista, on asiakkaan mahdollista tehdä tilaus Vestellin myyntipalvelun kautta sähköpostilla tai puhelimitse. Tällöin myyntipalvelu kirjaa tilauksen järjestelmään ja lähettää asiakkaalle tilausvahvistuksen, jonka asiakas kuittaa. Kuitatun tilausvahvistuksen jälkeen Vestellin myyntipalvelu laittaa tilauksen eteenpäin. Toimituksen jälkeen asiakkaalle lähetetään lasku hänen sähköpostiosoitteeseensa.

Tuotteiden saatavuus ja toimituksen viivästyminen

Vestelli pyrkii siihen, että saatavilla olevista tuotteista olisi verkkokaupassa ajantasaiset ja oikeat tiedot, mutta ei kuitenkaan aina voi taata tietojen virheettömyyttä, eikä myytävien tuotteiden saatavuutta tai riittävyyttä. Tiettyjä tuotteita valmistetaan vain kausiluontoisesti tai rajallinen määrä, tai tuote saattaa muutoin olla tilapäisesti loppuunmyyty.

Jos tuotteiden toimittaminen viivästyy arvioidusta ajankohdasta, Vestelli pyrkii ilmoittamaan viivästyksestä asiakkaalle käyttäen asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja ja antamaan asiakkaalle uuden arvion tuotteen toimitusajankohdasta. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen uuden arvion toimitusajankohdaksi, mikäli asiakas ei viivytyksettä ilmoituksen saatuaan vaadi tilauksen purkamista toimituksen viivästymisen johdosta. Mikäli tilauksen tekemisen jälkeen käy ilmi, että tilattu tuote on loppunut tilapäisesti tai pysyvästi, Vestelli ilmoittaa tästä asiakkaalle mahdollisimman pian asiakkaalle.

Mikäli tilattua tuotetta ei ole lainkaan saatavilla, Vestelli hyvittää asiakkaalle tilatusta tuotteesta jo maksetun hinnan täysimääräisesti, ja kaupan katsotaan purkautuneen kyseisen tuotteen osalta.

Vestelliista tilatut tuotteet toimitetaan pääsääntöisesti suoraan tavarantoimittajien varastoilta ja tehtailta. Vestelli ei vastaa toimitusten viivästymisestä tai kaupan purkautumisesta mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Kuluttaja-asiakkailla on kuitenkin oikeus vedota tuotteiden toimittamisen viivästymisestä johtuviin kuluttajansuojalain mukaisiin oikeuksiinsa. Vestelli ei vastaa viivästyksestä, jos toimitus viivästyy tai tilausta ei voida lainkaan toimittaa asiakkaasta johtuvasta syystä (esim. asiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot).

Toimitus

Vestelli toimittaa tuotteita Manner-Suomessa oleviin toimitusosoitteisiin, pois lukien poste restante -osoitteet. Tuotteiden arvioitu toimitusaika ja -tapa ovat tuotekohtaisia ja ilmoitetaan tuotekortilla.

Kotiin toimitettavat tuotteet kuljetetaan kohdeosoitteeseen, mutta toimitukseen ei kuulu esimerkiksi tuotteen siirtämistä rakennuksen yläkertaan tai sisäänkantoa. Suuret tuotteet toimitetaan jakeluauton viereen paikkaan, johon kunkin tuotetyypin kuljettamiseen tarvittavalla kuljetuskalustolla (täysperävaunusta pakettiautoon) pääsee. Kuljetusyritys ottaa yhteyttä ennen toimitusta. Noutopaikkaan (Posti tai Matkahuolto) toimitettavista tuotteista asiakas saa sähköpostitse ja/tai tekstiviestillä ilmoituksen, kun tilaus on noudettavissa. Tilauksen sisältäessä eri valmistajien tuotteita, ne toimitetaan erikseen.

Noutopaikasta lunastamattomat paketit ja paketit, joiden vastaanottamisesta asiakas on kieltäytynyt, palautuvat Vestelliin. Tällöin Vestelli on oikeutettu perimään asiakkaalta tuotteen palautumisesta aiheutuneet kulut.

Vestelliista tilattujen, asiakkaalle kuljetettavien tavaroiden vahingoittumisesta tai katoamisesta kuljetuksen aikana vastaa Vestelli.

Mikäli asiakas haluaa tilata tuotteita Ahvenanmaalle, saaristoalueille tai ulkomaille, hän voi ottaa yhteyttä osoitteeseen info@Vestelli.fi Myyntihenkilökunta selvittää, onko toimitus mahdollinen ja aiheuttaako se lisäkustannuksia. Toimituksen ehdoista sovitaan tällöin erikseen.

Tuotteiden tarkastaminen, reklamaatiot ja virhevastuu sekä takuu
Tuotteen tarkastaminen ja kuljetusvaurio
Kun asiakas on vastaanottanut toimituksen, tulee hänen viivytyksettä tarkistaa, että toimitetut tuotteet ovat ehjiä ja muutoin virheettömiä. Mikäli tuote toimitetaan suoraan asiakkaalle kuljetusliikkeen toimesta kannattaa tavaran saapuessa olla kotona. Asiakkaan tulee tavaraa vastaanottaessaan tarkistaa, että toimitus on sen mukana toimitettavan kuljetusasiakirjan (rahtikirja/lähete) mukainen ja vahingoittumaton.

Jos asiakas havaitsee kuljetusvaurion, tulee hänen tehdä siitä merkintä kuljetusasiakirjaan. Ilman mitään merkintää kuljetusasiakirjassa vastuu sellaisista virheistä, jotka ovat jo toimitushetkellä havaittavissa, jää asiakkaalle. Lisäksi asiakkaan tulee viivytyksettä virheen havaittuaan tehdä reklamaatio Vestellin asiakaspalveluun.

Reklamaatiot ja virhevastuu

Jos asiakas havaitsee tuotteen olevan virheellinen tai rikki, tulee tuotteesta tehdä viivytyksettä reklamaatio asiakaspalveluun. Kuluttaja-asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus ilmoittaa virheestä kahden kuukauden kuluessa sen havaitsemisesta. Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen (kuitti/tilausvahvistus) reklamaation yhteydessä. Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Myymälähenkilöstö ei käsittele muita kuin myymälästä mukaan ostettujen tuotteiden reklamaatioita.

Mikäli tuotteessa vahvistetaan olevan virhe, Vestelliilla on ensisijaisesti oikeus kohtuullisessa ajassa korjata virhe tai toimittaa tilalle virheetön tuote. Vestelli vastaa tuotteen virheestä lakisääteisen virhevastuun mukaisesti yksin tai yhdessä tuotteen valmistajan kanssa. Yritysasiakkaiden osalta Vestelli ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä.

Vestellin vastuu ei kata tuotteen vioittumista toimituksen jälkeen, tuotteen normaalia kulumista eikä tuotteen käyttöohjeiden ja hoito-ohjeiden vastaisesta käytöstä, huollosta tai muun kuin Vestellin tekemien korjaustoimenpiteiden johdosta aiheutunutta vioittumista.

Takuu

Vestelli myöntää valmistamilleen tuotteille takuun, joka määräytyy kunkin tuotteen takuuehtojen mukaisesti. Muiden tuotteiden mahdollinen takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Vestelli ei myönnä muille tuotteille erillistä takuuta. Asiakas on velvollinen tutustumaan tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta.

Tuotetiedoissa on kerrottu tuotteen mahdollinen takuuaika. Vestelliista tilattujen tuotteiden takuutodistuksena toimii tilauksen yhteydessä saatu tilausvahvistus. Asiakkaan tulee säilyttää takuutodistus koko takuuajan.

Osa Vestelliissa myynnissä olevista tuotteista edellyttää luvat omaavan ammattilaisen tekemää asennusta. Esimerkiksi suuri osa sähkötarvikkeista ovat sellaisia, jotka saa asentaa vain rekisteröity sähköalan ammattilainen. Sähköasennuksista löytyy lisätietoa Tukesin sivuilta, mistä löytyy myös urakoitsijarekisteri.